Remisser Är du intresserad av att remittera din patient till oss? Remisser kan skickas till oss direkt med e-post. Du kan också skicka med brev. Det går bra att bifoga röntgenbilder och digitala bilder. Märk endast med födelseår och initialer, så behöver materialet ej krypteras för att patientintegriteten skall bibehållas. Vill du utföra del av behandlingen skriver du detta. Önskar du endast konsultation kan vi även utföra det. Vi meddelar den remitterande tandläkaren efter utredningen för att utföra förbehandlingar när sådan behövs.
© 2017 Implantatcentrum Syd