Tandreglerings-behandling med avtagbara tandställningar
© 2017 Implantatcentrum Syd
Avtagbar tandställning Inman Aligner kan justera mindre bettfel med felställningar av framtänder. Tandställningen används nattetid och så mycket som möjligt dagtid. Ofta behövs mindre korrigeringar med composite för att även ändra tändernas form efter avslutad tandreglering Avtagbar tandställning Clear Aligners är en serie genomskinliga plastskenor som succesivt ändrar tändernas läge. Skenorna bärs dygnet runt utom vid måltid och tandborstning. Både Inman Aligner och Clear Aligner analyseras i datorn och resultatet skrivs ut som en 3 D modell där man kan se slutresultatet. Behandlingstiden varierar beroende på bettfelet. Efter en undersökning och analys får patienten information om behandlingen, behandlingstid samt kostnad. Jag har speciell utbildning på behandlingar med Inman Aligner (2010) samt Clear Aligners (2015) och har utfört många lyckade behandlingar.